• https://www.facebook.com/eskisehirsanatvespor
  • https://www.twitter.com/eskisehirsanatvespor

Biz geleceğin sağlıklı ve yetenekli bireylerini yetiştiriyoruz!

FİNA Kuralları

YÜZME KURALLARI

Bütün Dünya oyunlarında, Dünya Şampiyonalarında, bölgesel oyunlarda ve açık uluslar arası müsabakalarda aksine bir hüküm olmadığı sürece aşağıdaki kurallar uygulanır.

1 MÜSABAKALARIN YÖNETİMİ

1.1 Yönetim Organı tarafından belirlenmiş olan Yönetici Komite, başhakem, karar hakemleri ve diğer hakemlerin kurallarla belirlenmiş yetkilerinin haricinde yarışları erteleme ve yarış kurallarına uygun olan talimatları verme yetkisine sahiptir.
1.2 Olimpiyat oyunlarında, Dünya şampiyonalarında ve Dünya kupalarında FINA, aşağıda belirtilen en az sayıda hakemi yarışların kontrolü için tayin eder.

Başhakem (1)
Stil Hakemi (4)
Çıkış Hakemi (2)
Şef Dönüş Hakemi (2) (Havuzun her iki ucunda birer tane)
Dönüş Hakemi (Havuzun her iki ucunda her kulvar için birer tane)
Şef Vakit Hakemi (1)
Vakit Hakemi (Her kulvarda 1'er adet)
Yarış Sekreteri (2)
İrtibat Hakemi (2)
Hatalı Çıkış Hakemi(1)
Spiker (1)

1.2.2 Diğer bütün uluslar arası yarışmalar için yönetim organı bölgesel ya da uluslararası otoritenin onayına bağlı olmak üzere aynı sayıda ya da daha az sayıda hakemi görevi olarak atar.

1.2.3 Elektronik kronometrenin olmadığı yarışmalarda yönetim organı tarafından 1 Şef Vakit hakemi, her kulvar için 3 Vakit Hakemi ve 2 ilave vakit hakemi atanır

1.2.4 Şef Varış hakemi ve Varış hakemleri elektronik kronometrenin ya da her kulvar için 3 dijital kronometrenin kullanılmadığı durumlarda atanır.

1.3 Olimpiyat oyunlarında ve Dünya şampiyonalarında kullanılacak yüzme havuzu ve teknik ekipman yüzme yarışmalarında önce FINA delegesi ve bir Teknik Yüzme Komitesi Üyesi tarafından incelenir ve onaylanır.

1.4 Yarışların televizyon tarafından yayınlanması için sualtı video kamera cihazları kullanılacaksa bu cihazlar uzaktan kumanda edilebilmeli, havuzun düzenini bozmamalı FINA tarafından belirlenen işaretlerin görülmesini engellememeli, yüzücünün görüşünü ve izleyeceği yolu etkilememelidir.


2 SEÇME VE FİNALLERDE KULVAR DAĞILIMI

Olimpiyat oyunlarında, Dünya şampiyonalarında, Bölgesel oyunlarda ve diğer FINA yarışlarında yüzücülerin çıkış yerleri aşağıdaki şekilde belirlenecektir.


2.1 SEÇMELER

2.1.1 Bütün yarışmacıların son başvuru tarihi öncesinde son 12 ayda yaptığı en iyi dereceler giriş formlarında belirtilir ve organizasyon komitesi tarafından tespit edilen derecelere göre listeler tanzim edilir. Derecesi belirtilmeyen yüzüler en yavaş olarak kabul edilecek ve listenin en sonunda yer alacaklardır. Bunun gibi derecesini bildirmeyen veya aynı dereceye sahip birden fazla yüzücü varsa, yer alacakları kulvarlar, kurra neticesinde belirlenir. Yüzücülerin kulvar sıralaması aşağıda 3.1.2'de belirtilen esaslara göre yapılır. Yüzücülerin beyan ettikleri derecelere istinaden hangi serilerde yüzecekleri aşağıda belirtilen esaslara göre tayin edilir.

2.1.1.1 Eğer bir seri teşkili kadar yüzücü varsa final olarak kabul edilir ve finallerde yüzülür.

2.1.1.2 Eğer iki seri varsa en iyi dereceye sahip yüzücü 2. seride ondan sonra gelen yüzücü 1. seride, bir sonraki 2. seride olacak şekilde serileme yapılır.

2.1.1.3 Eğer 3 seri teşkil edilecekse, en iyi dereceye sahip yüzücü 3. seride, 2. yüzücü 2. seride, 3. yüzücü 1. seride, 4. yüzücü 3. seride, 5. yüzücü 2. seride, 6. yüzücü 1. seride, 7. yüzücü 3. seride olacak şekilde serileme yapılır.

2.1.1.4 Eğer 4 veya daha fazla seri varsa son 3 seri 3.1.1.3'e göre tanzim edilir. Son üç seriden sonra gelen seri, daha sonra gelen en iyi zamana sahip yüzücülerden teşekkül eder. Son dört seriden sonraki seriler, bunlardan sonra gelen en iyi zamana sahip yüzücülerden teşekkül eder. Her seride kulvar sıralaması 3.1.2'de özet olarak belirtilen örnekteki gibi verilen derecelerin düşüş sırasına göre yapılır.

2.1.1.5 Bir yarışta 2 yada daha fazla sayıda seri varsa, birinci seride en az üç yarışmacı yer alır. Diğer sporcular bundan sonraki serilere dağıtılır. Seriler belirlendikten sonraki çekilmelerle bu sayı üçün altına inebilir.

2.1.2 50 m. yarışlarının haricinde kulvar dağılımı en iyi zamana sahip olan yüzücü kulvar sayısı tek numaralı havuzlarda (5,7,9 kulvar gibi) orta kulvarda, (6 ve 8 kulvarlı havuzlarda) 3. veya 4. kulvarda yer alır. (çıkış yerinde yüz havuza dönük durulduğunda en sağdaki 1 numaralı kulvardır) 2. en iyi dereceye sahip yüzücü birincinin solunda, diğerleri de sırasıyla sağda ve solda olacak şekilde yerleşirler. Dereceleri aynı olan yüzücülerin yerleri kurra ile belirlenir ve yukarıda belirtilen şekilde yerleştirilir.

2.1.3 50 m. yarışlarında otomatik kronometre cihazının yeterliliği, çıkış hakemlerinin pozisyonu ve güvenlik gibi hususları göz önüne alan organizasyon komitesi, yarışı normal çıkış ucundan dönüş ucuna veya dönüş ucundan çıkış ucuna doğru yüzdürebilir. Organizasyon komitesi bu uygulamayı yarışma başlamadan makul bir süre önce yarışmacılara bildirecektir. Yarış hangi taraftan yapılırsa yapılsın, yüzücüler normal çıkış yerinde hangi kulvarda yer almışsa, dönüş yerinden yarışa başlanıldığında da aynı kulvarda yer alırlar.

4.2 YARI FİNALLER VE FİNALLER

4.2.1 Yarı finallerde seriler 3.1.1.2'ye göre belirlenir.

4.2.2 Herhangi bir seçmenin söz konusu olmadığı doğrudan final yüzülecek yarışlarda yukarıda 4.1.2'de belirtildiği kulvar dağılımı yapılır. Seçme yarışları yapıldıktan sonra yüzülecek final yarışında kulvar dağılımı seçmelerde alınan dereceler göz önüne alınarak 3.1.2'de belirtildiği şekilde yapılır.

4.2.3 Seçmelerde aynı seride veya farklı serilerde saniyenin 1/100'ü seviyesinde dereceleri aynı olan 8. veya 16. sırada yer alan yüzücülerin hangisinin final yüzeceğini tayin etmek için bir yarış daha yapılır. Bu yarış bütün yüzücülerin yarışlarını tamamlamasından sonra en az bir saat sonra yapılır.

4.2.4 A veya B final yarışlarında bir veya daha fazla müsabık yarış listesinden çıktığı takdirde, serilerde yaptıkları derecelere göre yedekler çağrılır. Bu durumda finalin A ve B serileri 4.1.2'de belirtildiği şekilde yeniden teşkil edilir ve bu değişikliği bütün detaylarıyla gösteren ilave formlar yayınlanır.

4.3 3'de yer alanlar haricinde kalan yarışlarda kulvar dağılımı kur'a sistemine göre yapılır.


5 ÇIKIŞ (START)

5.1 Serbest, kurbağalama ve kelebek yarışlarında çıkış atlayarak yapılır. Baş hakemin uzun düdüğüyle (2.1.5) yüzücüler depar taşı üzerine çıkar ve orada beklerler. Çıkış hakeminin "YERLERİNİZE" (TAKE YOUR MARKS) komutuyla, derhal en az bir ayağı depar taşının önünde olacak şekilde çıkış durumunu alır. Yüzücünün ellerinin durumu önemli değildir. Bütün yüzücüler hareketsiz hale geldiği zaman çıkış hakemi çıkış işaretini verir (tabanca, korna, düdük veya bağırarak).

5.2 Sırtüstü ve karışık bayrak yarışları suyun içinden başlar. Başhakemin uzun düdüğünden sonra (2.1.5) yüzücüler suya girerler. Başhakemin ikinci uzun düdüğüyle yüzücüler gereksiz gecikmeye sebebiyet vermeden geri döner ve çıkış durumunu alırlar (6.1). Çıkış hakemi "YERLERİNİZE" (TAKE YOUR MARKS) komutunu verir ve bütün yüzücüler hareketsiz hale geldiği zaman çıkış işaretini verir.

5.3 Olimpiyat oyunlarında, Dünya şampiyonalarında ve diğer FINA yarışlarında YERLERİNİZE (TAKE YOUR MARKS) komutu İngilizce olarak verilecektir. Bu komut her atlama taşının arkasına yerleştirilen hoparlörlerden duyurulacaktır.

5.4. Çıkış sinyalinden önce çıkış yapan yüzücü diskalifiye edilir. Eğer çıkış sinyali diskalifiyenin açıklanmasından önce verildiyse yarış devam eder, yüzücü ya da yüzücüler yarış bitiminde diskalifiye edilirler. Eğer diskalifiye çıkış sinyalinden önce deklare edilirse, çıkış sinyali verilmez, kalan sporcular geri çağrılır ve çıkış hakemi tarafından cezalar hakkında uyarılıp yeniden çıkış yaparlar.

5.5 Hatalı çıkış işareti, çıkış işaretiyle aynıdır. Yani çıkış işareti düdük, tabanca, boru veya komut şeklinde verilmişse hatalı çıkış işareti de aynı şekilde fakat daha uzun verilecektir. Aynı zamanda çıkışın hatalı olduğu, hatalı çıkış ipinin düşürülmesi suretiyle de belirtilecektir. Eğer başhakem çıkışın hatalı olduğuna karar verirse düdüğünü öttürür ve çıkış hakemi de bunu takiben hatalı çıkış işaretini verir ve hatalı çıkış ipi düşürülür.


6 SERBEST YÜZME

6.1 Serbest stil bir yarışta yüzücünün arzu ettiği bir şekilde yüzmesi anlamına gelmekle beraber ferdi karışık ve karışık bayrak yarışlarında serbest stil, sırtüstü, kurbağalama veya kelebek stilinden başka herhangi bir stil olarak kabul edilecektir 5.2 Serbest stilde dönüşlerde ve yarışın bitiminde yüzücü vücudunun herhangi bir yeri ile duvarlara dokunabilir. Elle dokunma mecburiyeti yoktur.

6.2 Dönüş ve dönüş sonrasında veya çıkışta 15 m.yi geçmemek koşuluyla yüzücünün su altında kalmasına izin verilmesinin dışında, yüzcünün vücudunun herhangi bir bölümü su yüzeyini kesmelidir. 15 m.lik mesafeden sonra baş su yüzeyini kesmelidir.

6.3 Yarış boyunca sporcunun vücudunun bir bölümü su yüzeyinin üzerinde olmalıdır. Dönüşlerde vücudun suya batmasına ve suyun içinde gitmesine izin verilir. Çıkışta ve dönüşlerde 15. metrede baş su yüzeyini kesmelidir.


7 SIRTÜSTÜ

7.1 Çıkış sinyalinden önce yarışmacılar elleri çıkış demirlerine yerleştirilmiş ve yüzleri depar taşına dönük şekilde suyun içinde sıralanırlar. Ayak, başparmak dahil su yüzeyinin altında olmalıdır. Taşma oluklarının üzerine veya içine dayanmak veya ayak baş parmağıyla oluğun kenarını kavramak yasaktır.

7.2 Çıkış işaretiyle beraber ve dönüşlerde yüzücüler kendilerini ayaklarıyla itebilir ve yarışma boyunca 6.4'de belirtilen şekildeki dönüş yapma haricinde, sırtüstü pozisyonunda yüzmeye devam ederler. Sırtüstü yüzmede sırtın durumu yüzme esnasında 90 dereceden az olmak kaydıyla , düşey duruma gelecek şekilde sağa ve sola bükülebilir. Bu durumda başın durumu nazarı dikkate alınmaz.

NOT : FINA Teknik Komitesi'nin açıklaması (FINA NEWS VOL.XIII); "Dönüş yapma anı hariç"in manası, kesintisiz bir dönüş yapmak gayesiyle, normal sırtüstü pozisyonunun herhangi bir şekilde bozulmasıdır. "Kesintisiz dönüş hareketi" cümleciğinin manası, duraklamaksızın, muntazam kesintisiz harekettir. Üst omuzun göğse göre dik durumdan daha öteye döndürülmesinden sonra, dönüşe (taklaya) başlamak için kesintisiz tek kol çekiş veya kesintisiz birbirini takip eden çift kol çekişi yapılabilir. Vücut sırt pozisyonundan ayrıldıktan sonra, dönüş hareketi yapmanın haricinde, ayak vurma, kol çekme veya yüzme yapılmayacaktır.

7.3 Yarış boyunca sporcunun vücudunun bir bölümünün su yüzeyini geçmesi gerekir. Dönüşlerde yüzücünün tamamiyle suyun altına dalmasına ve 15 metreden daha çok olmamak kaydıyla çıkış ve dönüşlerde suyun altından gitmesine izin verilir. Bu noktada baş su yüzeyini kesmelidir.

7.4 Dönüş esnasında omuzlar göğse göre dik olacak şekilde çevrilebilir. Bunu takiben dönüşe başlamak için kesintisiz tek kol çekişi veya kesintisiz aynı anda çift kol çekişi yapılabilir. Vücut sırt pozisyonunu terk ettikten sonra dönüş hareketinin devamını sağlamayan hiçbir ayak vuruşu veya kol çekişi yapılmayacaktır. Fakat yüzücü duvardan ayrılmadan önce sırtüstünde bir pozisyona dönmüş olmalıdır. Dönme esnasında yüzücü duvara vücudunun herhangi bir kısmı ile dokunmak zorundadır.

7.5 Yarışın bitişinde, yüzücü duvara sırt üstü pozisyonda değmelidir. Dokunma sırasında vücut tamamiyle suyun altında olabilir.


8 KURBAĞALAMA

8.1 Çıkıştan ve her dönüşten sonraki ilk kol çekimi ile birlikte "vücut göğüs üstünde tutulmalıdır" hiçbir zaman sırtüstü dönmeye izin verilmez.

8.2 Kolların tüm hareketleri eş zamanlı, aynı yatay düzlemde olmalı, biri önce diğeri sonra hareket etmemelidir.

8.3 Eller göğüs hizasında ileriye doğru suyun altından yada üstünden aynı anda atılmalıdır. Dönüşlerden ve bitirişten önceki son kulaç haricinde dirsekler suyun altında olmalıdır. Eller su seviyesinin altından yada üstünden geriye çekilmelidir. Çıkış ve dönüşlerdeki ilk kulaç haricinde eller kalça hizasından öteye götürülmemelidir.

8.4 Bacakların tüm hareketleri eş zamanlı yatay düzlemde olmalı, farklı hareketler gözlenmemelidir.

8.5 Ayaklar geriye doğru vuruş esnasında dışarıya doğru döndürülmelidir. Makas hareketine, çırpmaya veya aşağıya doğru dolfin (pasif dolfin) vuruşuna müsaade edilmez. Ayağın su yüzeyini geçmesine ancak aşağıya doğru dolfin şeklinde vuruşla devam etmemesi şartıyla müsaade edilir.

8.6 Her dönüşte ve yarış bitiminde dokunma su seviyesinin altında veya üstünde her iki elle aynı anda yapılmalıdır. Omuzlar duvara dokunana kadar yatay durumda kalmalıdır. Dokunmadan önceki son kol çekişinden (çekiş tam veya yarım olabilir) sonra baş suya dalabilir. Ancak; baş, son kol çekiminin herhangi bir safhasında su yüzeyini geçmeye başlamalıdır.

8.7 Her bir ayak vuruş ve bir kol çekişinin tamamlanmasıyla yüzücünün kafasının bir kısmı su yüzeyini geçecektir. Yalnız çıkışta ve her dönüşte, yüzücü ayaklarına kadar uzanan komple bir kol çekişi ve su yüzeyine çıkmadan evvel, tamamıyla batmış haldeyken, bir ayak vuruşu yapabilir. İkinci hamlesinin (kol çekişinin) en geniş yerinde, eller içeriye doğru çevrilmeden önce, (eller içeriye doğru süpürme safhasına geçmeden önce) başın su yüzeyini geçmeye başlaması şarttır.


9 KELEBEK

9.1 Dönüşler dışında vücut daima yüzükoyun (havuza paralel) göğüs üzerinde olmalıdır. Omuzlar, çıkıştan ve her dönüşten sonraki ilk kulaçtan, gelecek dönüşe veya bitirişe kadar su yüzeyine paralel durumda bulunacaktır. Bu stilde takla atarak dönüşe müsaade edilmez.

9.2 Her iki kol birlikte su üzerinde öne atılmalı ve eş zamanlı olarak geri çekilmelidir.

9.3 Bacakların aşağı ve yukarı hareketleri aynı anda olmalıdır. Ayakların ve bacakların, aynı seviyede olması şart değildir. Fakat ardışık hareketlerine izin verilmez. (KURBAĞA AYAK VURUŞUNA İZİN VERİLMEZ )

9.4 Her dönüşte ve yarış bitiminde havuz duvarına dokunuş aynı anda her iki elle, su seviyesinin altında, üstünde veya hizasında yapılacaktır.

9.5 Çıkışta ve dönüşlerde yüzücünün su yüzüne çıkma amacıyla suyun altında bir veya daha fazla (dolfin ) ayak vurmasına ve bir kol çekmesine müsaade edilir. Yüzücü çıkıştan ve her dönüşten sonra 15 m.yi geçmemek şartıyla tamamen su altında kalabilir. Bu noktada baş su yüzeyini kesmelidir. Yüzücü bir sonraki dönüşe yada bitirişe kadar su yüzeyinde kalmalıdır.


10 KARIŞIK YÜZME

10.1 Ferdi karışık yarışlarda yüzücüler dört stili aşağıda belirtilen sıralamaya göre yüzerler. Kelebek, Sırtüstü, Kurbağalama ve Serbest stil.

10.2 Karışık bayrak yarışında yüzücüler dört stili aşağıda belirtilen sıralamaya göre yüzerler. Sırtüstü, Kurbağalama, Kelebek ve Serbest stil.

10.3 Her bölüm o stilin kurallarına uygun olarak bitirilmelidir.

11 YARIŞ

11.1 Bir yüzücünün hak elde edebilmesi için öngörülen mesafeyi tek başına yüzüp bitirmesi gerekir.

11.2 Bir yüzücünün yarışı başladığı kulvarda bitirmesi gerekir.

11.3 Bütün yarışlarda, yüzücünün dönüşlerde kulvarın veya havuzun sonundaki duvara fiziksel temas yapması gerekir. Dönüşler muhakkak havuz duvarından yapılmalıdır. Havuzun dibine ayak basmak veya dibine basarak sıçramak yasaktır.

11.4 Serbest yüzmelerde veya bayrak yarışlarının serbest stil bölümlerinde bir yüzücünün havuz tabanına basarak durması diskalifiye nedeni değildir. Ancak bu durumda yürümesine müsaade edilmez.

11.5 Kulvar ipinin çekilmesine izin verilmez.

11.6 Bir yüzücü, kendi kulvarından diğer kulvara geçerek veya herhangi başka bir şekilde, diğer yüzücünün yüzüşünü engellerse diskalifiye edilir. Eğer bu hata uluslar arası bir yarışta yapılmış ise, durum suç işleyen yüzücünün federasyonuna yarışmayı tertipleyen federasyona başhakem tarafından bildirilir.

11.7 Hiçbir yüzücü süratini artırmaya yardımcı olacak, yüzme kabiliyetini veya dayanıklılığını arttıracak (parmak araları perdeli eldiven, palet, yelek ve benzeri) malzemeyi yarış sırasında giyemez ve kullanamaz. İstenirse gözlük takılabilir.

11.8 Yarışa katılmayan bir yüzücü, bütün yüzücüler yarışı bitirmeden, yani yarış henüz devam ederken, havuza girerse, o müsabakalardaki ilk yarışına katılma hakkını kaybeder

11.9 Bayrak takımları 4 yüzücüden müteşekkildir.

11.10 Bayrak yarışlarında, bir önceki takım arkadaşının eli varış duvarına değmeden ayakları çıkış platformundan ayrılan yüzücünün takımı diskalifiye edilir. Ancak, hatalı çıkış yapan yüzücü geriye dönerek çıkış duvarına dokunduktan sonra yarışa devam ederse diskalifiye edilmez. Duvara değmesi yeterli olup, depar taşından atlaması gerekmez.

11.11 Bir bayrak takımının belirtilen mesafeyi yüzmeye tayin edilmiş yüzücüsünden başka bir yüzücüsü, bütün takımların yarışmacıları yarışı bitirmeden, yarış esnasında suya girerse, o bayrak takımı diskalifiye edilir.

11.12 Bayrak yarışına iştirak edecek yüzücülerin isimleri ve sıraları yarış başlamadan önce belirlenecektir. Takımdaki yüzücüler bayrak yarışında sadece bir defa yüzebilir. Bayrak yarışına iştirak edecek yüzücülerin sıralaması seçmelerde ve finallerde değişik olabilir. Ancak bu değişiklik, bu yarışlar için daha önce yarışma sekreterliğine verilen listedeki isimlerle sınırlıdır. Verilen sırada yüzülmemesi diskalifiye nedenidir. Listede belirtilen sporcuların değiştirilmesi için doktor raporu gereklidir.

11.13 Bayrak yarışmasında yarışını bitirmiş veya ara mesafesini tamamlamış her yüzücünün yarışmayı bitirmemiş diğer yüzücüleri engellemeden mümkün olan en kısa zamanda, havuzu terk etmesi gerekir. Aksi takdirde hatayı işleyen yüzücü ve onun bayrak takımı diskalifiye edilir.

11.14 Herhangi bir hata yüzünden yüzücünün başarı şansının etkilenmesi halinde, başhakem bu yüzücünün seçmelerde diğer seride yüzmesine, hata finalde yada son seçme serisinde yapılmışsa son seçme serisinin yada finalin yeniden yüzülmesine karar verebilir.

11.15 Kulaç ölçmeye ( pace-making ) tempo tutulmasına, bunu sağlayacak bir cihaz kullanılmasına ve herhangi bir şekilde bu amaçla plan yapılmasına müsaade edilmez.


12 ZAMANLAMA

12.1 Otomatik zamanlama cihazının çalıştırılması tayin edilen resmi görevlilerin denetiminde olmalıdır. Elektronik kronometre ile tespit edilen derecelerden yarışmanın birincisi ve diğer kulvarların geçerli dereceleri ve sıralaması elde edilir. Bu şekilde tespit edilen dereceler ve sıralamalar varış ve zaman hakemlerinin derecelerine göre öncelik taşır. Elektronik kronometrenin bozulduğu veya aletin hata yaptığı kati olarak tespit edildiği veya yüzücü aleti çalıştırmaya muvaffak olamadığı zamanlarda, varış hakemlerinin kararları ve zaman hakemlerinin dereceleri geçerlidir.

12.2 Elektronik kronometrelerin kullanıldığı zaman neticeler saniyenin yüzde biri (1/100 saniye) olarak belirlenecektir. Dereceler saniyenin binde biri (1/1000 saniye) olarak tespit edilse bile son basamak kaydedilmeyecek ve klasman için kullanılmayacaktır. Derecelerin saniyenin yüzde biri bazında eşit olması halinde yüzücüler aynı klasmanda yer alacaktır. Elektronik skorbord'da saniyenin yüzde birine (1/100 saniye) kadar olan dereceler gösterilecektir.

12.3 Bir görevli tarafından durdurulabilen herhangi bir zamanlama aleti kronometre olarak mütalaa edilir. Bu şekilde elle tutulan derecelerin, yarışmanın yapıldığı ülkenin federasyonunca tayin veya tasdik edilmiş, 3 kronometre hakemi tarafından tespit edilmesi gerekir. Bütün kronometrelerin doğruluğuna dair bir rapor müsabaka komitesine verilmelidir. Elle tutulan dereceler, saniyenin 1/100'üne kaydedilecektir. Elektronik kronometre kullanılmadığı zaman elle tutulan resmi dereceler aşağıda belirtilen şekilde tespit edilecektir.

12.3.1 3 kronometreden ikisi aynı zamanı, üçüncüsü farklı zamanı gösteriyorsa 2 aynı derece resmi derece olarak kabul edilecektir.

12.3.2 3 kronometre de farklı dereceleri gösteriyorsa ortadaki zaman resmi derece olarak kabul edilecektir.

12.3.3 Üç kronometreden ikisi çalışıyorsa, derecelerin ortalaması resmi derece olarak kabul edilecektir.

12.4 Bir yüzücünün yarış esnasında veya yarışı takiben diskalifiye edilmesi halinde durumu resmi neticelerde "DİSKALİFİYE" diye belirtilecek, yüzücünün derecesi ve sıralaması hakkında kayıt veya duyuru yapılmayacaktır.

12.5 Diskalifiye bayrak yarışında meydana gelmiş ise, diskalifiye anına kadar olan kurallara uygun ara mesafe dereceleri resmi sonuçlara kayıt edilecektir.

12.6 Bayrak yarışlarında birinci yüzücünün 50 m ve 100 metre dereceleri kaydedilerek resmi sonuçlarda açıklanır.

13 DÜNYA REKORLARI

13.1 Bayanlarda ve erkeklerde aşağıda belirtilen mesafeler ve stiller dünya rekoru olarak kabul edilir.

SERBEST : 50 m., 100 m., 200 m., 400m.,
800 m. ve 1500 m.
SIRTÜSTÜ : 50 m,100 m. ve 200 m.
KURBAĞALAMA : 50 m, 100 m. ve 200 m.
KELEBEK : 50 m, 100 m. ve 200 m.
FERDİ KARIŞIK : 200 m. ve 400 m.
SERBEST BAYRAK: 4x100 m ve 4x200 m.
KARIŞIK BAYRAK : 4x100 m.

12.2 25 metrelik kulvarlarda aşağıda belirtilen stil ve mesafelerde bayan ve erkek yüzücüler için Dünya Rekorları onaylanacaktır.


SERBEST : 50 m., 100 m., 200 m., 400 m., 800 m. ve 1500 m.
SIRTÜSTÜ : 50 m., 100 m. ve 200 m.
KURBAĞALAMA : 50 m., 100 m. ve 200 m.
KELEBEK : 50 m., 100 m. ve 200 m.
FERDİ KARIŞIK : 100 m., 200 m. ve 400 m.
SERBEST BAYRAK: 4x100 m ve 4x200 m.
KARIŞIK BAYRAK : 4x100 m.

13.3 Bayrak takımı yüzücülerinin aynı ülkeden olması gerekir.

13.4 Bütün rekorlar, herhangi bir şekilde düzenlenmiş bir müsabakada veya yarışmadan 3 gün önce halka ilan yoluyla duyurularak ve halk önünde zamana karşı yapılan ferdi yarışta kırılmalıdır. Zamana karşı yapılan ferdi yarışlarda derece denemesi olarak kırılan ve bir federasyon üyesi tarafından onaylanan rekorlarda en az üç gün önceden kamuoyuna duyurulma şartı aranmaz.

13.5 Her kulvarın uzunluğu bir uzman veya o memleketteki FINA üyesinin tayin ettiği veya onayladığı yetkili bir resmi görevli tarafından tasdik edilmelidir.

13.6 Dünya rekorları, dereceler tam otomatik zamanlama cihazıyla veya tam otomatik zamanlama cihazının çalışmadığı zaman yarı otomatik zamanlama cihazıyla tespit edildiği takdirde geçerlidir.

13.7 Saniyenin 1/100'ü bazında eşit olan derecelerle elde edilen rekorlar eşit rekor olarak tanınır ve böyle eşit dereceyi kazanan yüzüler "Müşterek Rekor Sahibi" olarak tanımlanır. Sadece yarışı kazananın derecesi dünya rekoru olarak beyan edilebilir. Bir rekor deneme yarışında iki yüzücünün aynı dereceyi yapması halinde, her iki yarışçı birinci ilan edilecektir.

13.8 Bayrak takımının ilk yüzücüsü dünya rekoru için başvurabilir. Yüzücünün bayrak yarışında kendine düşen mesafeyi rekor bir zamanda, kurallara uygun bir şekilde tamamlamasından sonra, takımın diğer yüzücülerinin kural dışı davranışları neticesinde bayrak takımının diskalifiye olması, rekoru geçersiz kılmaz.

13.9 Bir yüzücü, ferdi yarışta eğer kendi antrenörü ya da idarecisi tarafından başhakeme ara mesafe derecesinin tutulması hususunda özel bir istekte bulunmuşsa veya elektronik kronometre ile ara mesafe tespit edilmiş ise, ara mesafede dünya rekoru talep edebilir. Böyle bir yüzücü ara mesafede rekor talebinde bulunabilmesi için yarışmadaki asıl mesafeyi bitirmelidir.

13.10 Dünya rekorları, yarışmanın yetkili organizasyon veya yürütme komitesi tarafından doldurulan ve yüzücünün ülkesindeki yetkili herhangi bir FINA temsilcisinin bütün kaidelere uyulduğuna kani olarak imzaladığı FINA resmi formu ve doping yapılmadığını gösteren raporla birlikte bildirilir. Rekor zaptı, dünya rekoru kırıldıktan sonra 14 gün içinde FINA fahri sekreterliğine gönderilir.

13.11 Dünya rekoru kırıldığına dair talep, ön bilgi olarak (muvakkatten) rekorun kırıldığı gün dahil 7 gün içinde telgraf, fax veya telexle FINA fahri sekreterliğine rapor edilecektir.

13.12 Yüzücünün memleketindeki FINA üyesi bu rekoru bilgi için FINA Onursal Sekreterliğine mektupla rapor eder.

13.13 Resmi başvuru alındıktan ve başvuru formunda negatif doping testini de içeren bilgilerin doğru olduğuna kanaat getirdikten sonra FINA Onursal Sekreterliği yeni Dünya Rekorunu açıklar, bu bilginin ilan edilmesi ve başvuru formları kabul edilen yüzücülerin sertifikalarının/ diplomalarının gönderilmesini sağlar.

13.14 Olimpiyat oyunlarında, Dünya şampiyonalarında ve Dünya kupalarında müsabakalarda kırılan rekorlar bu yarışlar esnasında FINA bürosu tarafından tasdik edilebilir.

13.15 12.10 maddesinde belirtilen şartların yerine getirilmemesi halinde, yüzücünün ülkesindeki FINA temsilcisi rekorun tescili için bizzat müracaat edebilir. Yapılan inceleme sonunda FINA fahri sekreteri talebin doğruluğunu kabul ederse, rekoru tasdik etmeye yetkilidir.

13.16 Dünya rekoru müracaatı FINA tarafından kabul edildiği takdirde, başkan ve genel sekreter tarafından imzalanmış rekorun tanındığını tasdik eden bir diploma fahri sekreter tarafından yüzücünün ülkesindeki FINA üyesine, yüzücüye takdim edilmek üzere verilir. Dünya rekoru kıran bayrak takımının federasyonuna 5 adet dünya rekoru diploması gönderilir. Bunlardan birisi federasyonca alıkonulur.

14 OTOMATİK ZAMANLAMA KURALLARI

14.1 Herhangi bir yarışmada otomatik zamanlama cihazı kullanıldığı zaman bununla tespit edilen dereceler, yapılan sıralama ve bayrak yarışlarındaki ara dereceler, karar ve zaman hakemlerinin tespitlerinden öncelikli olarak değerlendirilir.

14.2 Bir yarışta otomatik zamanlama sistemi bütün yarışçıların derecelerini ve sıralamadaki yerini tespit edemediği durumda;

14.2.1 Otomatik zamanlama sisteminin elde ettiği derece ve sıralaması kayıt edilir.

14.2.2 Elle tutulan derece ve sıralama kayıt edilir.

14.2.3 Resmi sıralama aşağıdaki gibi belirlenecektir.

14.2.3.1 Bir yüzücünün Otomatik Zamanlama Cihazı tarafından belirlenen derecesi ve sıralaması, diğer sporcuların otomatik zamanlama cihazı tarafından belirlenen derece ve sıralamaları ile kıyaslanarak göreceli yeri belirlenir.

14.2.3.2 Bir yüzücünün otomatik zamanlama cihazı tarafından belirlenmiş derecesi mevcut fakat sıralaması yoksa, diğer yüzücülerin otomatik zamanlama cihazı ile tespit edilen dereceleri ile kıyaslanarak sıralamadaki yeri belirlenir.

14.2.3.3 Bir yüzücünün otomatik zamanlama cihazı tarafından belirlenmiş derecesi ve sıralaması yoksa sıralamadaki yeri yarı otomatik zamanlama cihazı yada 3 kronometre tarafından ölçülen derece ile belirlenir.

14.3 Resmi zamanlama aşağıdaki gibi belirlenir.

14.3.1 Otomatik zamanlama cihazı tarafından ölçülen dereceler aynen kabul edilir.

14.3.2 Otomatik zamanlama cihazı derecesi olmayan tüm yüzücüler için resmi derece 3 kronometrenin yada yarı otomatik zamanlama cihazının ölçtüğü derecedir.

14.4 Bir yarışta serilerin birleştirilerek göreceli sıralamanın yapılması aşağıdaki şekilde olacaktır.

14.4.1 Tüm yüzücülerin göreceli sıralaması resmi derecelerinin kıyaslanması sonucunda oluşturulur.

14.4.2 Bir yüzücünün resmi derecesi bir yada daha fazla yüzücünün resmi derecesine eşit ise bu dereceye sahip tüm yüzücüler o yarışta aynı sırada yer alırlar.

Erciyes Üniversitesi Spor Kulübü Yüzme Şubesi    ANTRENMAN GÜNLERİ ve SAATLERİ

Salı: 17:00-19:00
Perşembe: 17:00-19:00
Cumartesi: 09:00-11:00
Pazar: 09:00-11:00

 
Reklam   
 
SAĞLIKLI GÜNLER DİLERİZ   
 
SÖZCÜKLERİN BİRLEŞİMİ    Kendi geleceğinizi yaratmak sizin elinizde.Eğer siz kaderinizi çizecek kadar güçlü değilseniz, başkaları sizin için bir kader çizer ve buna itiraz edemezsiniz....

 
TÜRKİYE'DE VE DÜNYADA YÜZME    MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
YARIŞLARININ YER VE TARİHLERİ
BELLİ OLDU.

* Gençler kategorisi 13-15 mayıs
tarihleri arasında Kastamonu’da,

* Küçükler kategorisi 1-2 Haziran
tarihleri arasında Eskişehir’de ve

* Yıldızlar kategorisi 4-6 Mayıs
tarihleri arasında Edirne’de yapılacak.

 
KAYSERİ'DE YÜZME    ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ YÜZME
 

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ YÜZME

Üyelik Girişi
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar27.244927.3541
Euro28.765228.8804
Hava Durumu
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam5
Toplam Ziyaret109258
Takvim
Saat